مونږ څوک یو 

مونږ یو خپلواکه خیریه ټولنه یو چي په ګلاسګو او ‌‌‌‌‌‌ډن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ډي کې دفترونه لرو.مونږمعلومات او مشوري ورکوو هغه وګړو ته چي پنا اخستل غواړي او یا هم مهاجرین دي په سکاټلن‌‌‌‌‌‌ډ کي. مونږ همدارنګه کمپاین هم کوو د یو ښه مهاجرتي سیستم لپاره او هغه نقاط په نښه کړو چي په مهاجرینو بد اغیز ولري او مونږ د نږدې نه د محلي کمیټو او دفترونو سره کارکو.

ایا تاسې پناه اخستې ته درخواستې ورکړې او یا هم خپل ځواب ته په انتظار یاست او یا مو ځواب تر لاسه کړې

مونږ دلته موجود یو چې تاسې سره مرسته وکړو زمونږ خدمات کولاې شې چې تاسې ته معلومات او مشورې په اکثره مواریدو کې وړاندې کړې 

لکه

: کمک تر لاسه کول هغه شیانو ته چې ستاسې حق وې

:څرنګه کور پيدا کړي

:څرنګه مالې خدماتو ته درخواستې وکړي

:څنګه او چیرته تاسې کولاې شې چي تعلیم ته لار پيدا ګړې لکه ټریننګ رضاکارانه کار کول او کار پيدا کول 

: صحت ته لاسرسې او نورو کارونو لاسرسې ته مرسته 

د مهرباني له مخي دا په یاد ولري چي مونږ یواځې تاسی په هغه حالت کي لیدلاې شو چي له مونږ سره مو وخت نیولاي وې نو د مهربانې لمخې له مونږ سره پهلاندې  شمیره یا د ژوندي چټ له لاري تماس ونېسې.مونږ د موبایل له لارې په اکثره ژبو مشورې درکولاي شو او یاهم له مونږ سره د موبایل له لارې وخت نیولاې شې. 

که چیري تاسې له مونږ سره وخت نه وې نیولاې کیداې شې چې مونږ تاسې پدې ورځ ونه کتلاې شو او یا درسره مرسته وکولاې شو.

د مرستې کرښه 

0808 196 7274 ہیلپ لائن: 

آپ اِس کے علاوہ

۔ لوگوں کے حقوق کے لئے مہم چلانا

تاسې په لاندینې وختونو او ورځو که له موږ سره په تماس کیداي شې دوشنبه،سه شنبه ،پنجشنبه او جمعه د سهار د 10 نه تر 12 او د غرمي د 2 نه ترمازدیګر 4 پورې 

زمونږ ژوندې چټ په لاندینېوختونو کې فعال وې دوشنبه، سه شنبه ، چهارشنبه او پنجشنبه د 2 نه تر 4 پوري 

داسې نور 

د خلکو د حقوقو لپاره کمپين 

د نورو دفترونو سره مرسته. او یاهم چي د مهاجرینو یا پنااخستونکو لخوا پر مخ وړل کیږې د سکاتلن‌‌‌‌‌‌ډ په ستحه د هغوې غږ رسول .

د فرهنګ او هنر یوزاي کول د کال په دوران کي د مهاجرینو کلنې لمانځغون‌‌‌‌‌‌ډه په سکاتلند کې 

او زمونږ د همغږې له لاري په سکاتلند او ټول انګلستان کې د مهاجرینو ښه عکس جوړول او خورول چې عبارت دې د مهاجرینو او پنااخستونکو غږ خورول د رسنیو له لارې

د پوروګرامونو او ټریننګ غون‌‌‌‌‌‌ډې د افرادو او دفترونو لپاره کوم چي د محاجرینو او پنااخستونکو سره کار کوې